Bojan Bajić/ I mene glava zaboli

Ružica Jukić pobrkala lončiće: Hahaha, oni odlučivali, a Tegeltija nije htio sam da se udalji...


05.06.19, 17:44h

 

 

Facebook

 

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH je odlukom i obrazloženjem kojom je odbacila disciplinsku tužbu protiv predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije, jednako kao i prijedlog za njegovu suspenziju, upala u cijeli niz kontradiktornosti i nelogičnosti samoj sebi, te u stvari javnosti dala niz dokaza da Tegeltija TREBA BITI SUSPENDOVAN PO ZAKONU!

 

Prije objašnjenja moram reći da je ova njihova odluka odličan primjer da se kao građani učimo kako prepoznati rigidno-birokratski pristup tumačenja zakonskih odredbi, u kome pravnici tzv. rigidisti pokušavaju da nabacinama u vidu pozivanja na desetine zakonskih i poslovničkih odredbi pomute zdravu logiku i čist razum. U suštini im je namjera da zbune građane.

 

Važno je znati da se ne mora biti pravnik da se razumije suština neke zakonske odredbe, već je prevashodno potrebno biti razuman, logičan i pravičan. Štaviše, moguće je biti i nepismen a da se zakon po osjećaju bolje razumije nego što su to u stanju PRAVNICI RIGIDISTI. (Svi drugi pravnici koji ulaze u suštinu zakonskih odredbi, a ne da rigidno-birokratski rezonuju, imaju moje veliko poštovanje).

 

RIGIDISTI su namjerno uveli pojam ZALEĐENI SUDIJA da bi nas uvjerili da Tegeltija više ne mora da se ponaša po pravilima koja važe za sudije. A to apsolutno nije tačno, TEGELTIJA i dalje ima status sudije i mora da se ponaša po svim pravilima propisanim za sudije, bez obzira što je predsjednik VSTV-a

 

ONI KAŽU: ''da je Tegeltija imenovan iz reda sudija, ali za vrijeme stalnog radnog angažmana u VSTV-u sve radnje preuzima u svojstvu predsjednika, a ne sudije Osnovnog suda u Banjoj Luci, što uključuje, kako radnje i ponašanje na poslu, tako i u privatnom životu.''

 

ONI JOŠ KAŽU: "U vršenju svoje funkcije predsjednik VSTV-a ne postupa u sudskim predmetima u Osnovnom sudu u Banjoj Luci, kao ni u nekom drugom sudu u BiH. Dakle, status funkcionalog postupanja u svojstvu sudije u bilo kojem sudu u BiH je zaleđen, jer je nespojiv sa obavljanjem funkcije predsjednika VSTV-a"

 

Ovom konstatacijom žele da kažu da disciplinski tužilac ne može goniti Tegeltiju po osnovu toga što je on sudija, jer mu je taj status sudije zaleđen, jer je on sada član i predsjednik VSTV-a.

 

Podsjećam da je disciplinski tužilac podigao tužbu protiv Tegeltije po članu 56 Zakona o VSTV: Disciplinski prekršaji sudija.

 

Moj đed s osam razreda da je živ rekao bi po razumu ovako:

 

Nije džaba Zakon o VSTV-u propisao da većina članova VSTV-a dolaze iz reda sudija i tužilaca, po kom osnovu je Tegeltija i postao član Vijeća. Znači, Tegeltija je član Vijeća samo zato što dolazi iz reda sudija. Ovo iz REDA SUDIJA je vrlo važno. Ako on ne ispunjava zakonske uslove da bude sudija, onda automatski leti iz VSTV-a.

 

RIGIDISTI su namjerno uveli pojam ZALEĐENI SUDIJA da bi nas uvjerili da Tegeltija više ne mora da se ponaša po pravilima koja važe za sudije. A to apsolutno nije tačno, TEGELTIJA i dalje ima status sudije i mora da se ponaša po svim pravilima propisanim za sudije, bez obzira što je predsjednik VSTV-a. Ovdje rigidisti upadaju u logički paradoks u pokušaju da spasu Tegeltiju, jer ako se Tegeltija ne mora ponašati po pravilima za sudije, onda on više ne može biti sudija, a samim tim ni član i predsjednik Vijeća.

 

Pogledajte samo ovaj lijepi član 56 o disciplinskim prekršajima sudija, stav 22: ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije;

 

Ovo znači da se on kao sudija mora UZORNO ponašati bilo gdje izvan Osnovnog suda u Banja Luci, pa makar to bilo na odmoru na Tajlandu ili na privremenim dužnostima u VSTV-u gdje su ga na tu poziciju između sebe izabrale sudije okružnih i osnovnih sudova Republike Srpske, pa će on kao sudija u Vijeću a nakon isteka mandata u Vijeću samo aktivirati slučajeve na Osnovnom sudu u Banja Luci. Dakle, on je i dalje sudija Osnovnog suda u BL na odsustvu, jer da nije ne bi mogao biti predsjednik VSTV

 

Pa da je zakonodavac imao namjeru da kroz zakon o VSTV-u omogući da se u VSTV biraju klošari, kako to RIGIDISTI iz disciplinske komisije pokušavaju da nam objasne, ne bi onda postavio tako visok standard da se član bira iz reda sudija, što je najmoralniji, najčestitiji i najpravdoljubiviji segment našeg društva - makar tako piše u kriterijumima za izbor.

 

Hajmo prvo potvrditi da je Tegeltija i dalje sudija:

 

Po članu 4, stav 1, Vijeće čini 15 članova, a jedan od tih 15 članova pod slovo (i) se odnosi na Tegeltiju:

 

(i) jedan član koji je sudija okružnog ili osnovnog suda iz Republike Srpske, kojeg biraju sudije okružnih i osnovnih sudova Republike Srpske pismenim glasanjem koje organizira predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske;

 

Ovaj član eksplicitno objašnjava da je Tegeltija i član Vijeća i sudija Osnovnog suda Banja Luka. To znači da se na njega odnose disciplinske odredbe definisane i za člana Vijeća i za sudiju.

 

Hajmo provjeriti je li Tegeltija zaleđeni sudija kako to tvrde rigidisti ili nešto drugo:

 

U zakonu u članu 9, stav 1 se kaže da članovi Vijeća imaju pravo na odsustvo sa svoje službene funkcije kako bi obavljali dužnosti u Vijeću. Dakle, Tegeltija je kao član Vijeća na odsustvu sa svoje službene funkcije. Ništa tu nije zaleđeno niti odleđeno, on je sudija na odsustvu. Odsustvovanje je suprotno od prisustvovanja. To je sudija koji iz opravdanih razloga odsustvuje nekoliko godina od vođenja predmeta, ali je on i dalje sudija i mora se ponašati kao sudija. Odsustvo sa svoje službene funkcije može biti npr. i neka specijalizacija u Americi na godinu dana ili bolovanje u trajanju 2 godine kada on ne bi imao aktivne predmete na sudu, ali mu to ne daje za pravo da se nedolično ponaša i bruka profesiju.

 

Dakle, nema dileme da je Ružica Jukić pobrkala lončiće.

 

Sad dolazimo do još jedne mućke koju su rigidisti plasirali u svom obrazloženju:

 

ONI JOŠ KAŽU: ''Zakon o VSTV-u, kaže se, različito tretira i članove VSTV-a, koji samo povremeno dolaze na rad u komisije i na sjednice, jer oni aktivno vrše dužnost sudija i tužilaca.''

 

Šta oni s ovim hoće da nam saopšte, da ne kažem da petljaju, s tim da su opet sami sebe pobili?

 

Koga različito tretira?

 

Zakon različito tretira nekog običnog člana Vijeća i predsjednika Vijeća Tegeltiju. Naime, postoji 15 članova Vijeća, koji između sebe biraju predsjednika Vijeća, pa ispada da je Tegeltija i član Vijeća i ujedno predsjednik Vijeća.

 

U čemu ih različito tretira?

 

Zakon ih tretira različito samo po pitanju love, a ne kako to Ružica Jukić želi insinuirati u kontekstu disciplinske odgovornosti.

 

Obični član Vijeća po članu 9 Zakona ima pravo da nastavi primati platu kod svog poslodavca dok povremeno dolazi na obaveze u Vijeću, ima pravo na putne troškove, a plus imaju pravo i na naknadu koju odobrava Vijeće ministara. Dakle, i dalje ima aktivne predmete na matičnom sudu, ali ima obaveze i u Vijeću, tj. mlati lovu na svim stranama.

 

Predsjednik Vijeća za razliku od običnih članova Vijeća ima punovremeni radni angažman, tj. nema više aktivne slučajeve u svom sudu, nego 8 sati bleji u VSTV-u.

 

Da li je ovo značajno različito tretiranje između običnih članova Vijeća i predsjednika Vijeća kako to tvrde rigidisti, a u kontekstu disciplinske odgovornosti Tegeltije kao sudije? NIJE. Makar zakon nigdje ne abolira Tegeltiju od disciplinske odgovornosti kao sudije, to su akrobacije Ružice Jukić.

 

Međutim, disciplinska komisija je ovdje sama sebi iskopala rupu u koju je upala. Oni su ovdje pokušali predstaviti da obični član Vijeća može odgovarati disciplinski kao sudija zato što ima aktivne slučajeve na svom sudu, a Tegeltija ne može jer ima kako oni kažu zaleđen status sudije.

 

Hajmo onda primjeniti ovu njihovu logiku na sljedeću situaciju. Šta bi bilo da je na onom spornom snimku bio obični član Vijeća umjesto Tegeltije, npr. sudija izabran iz Brčko distrikta, koji ujedno ima i aktivne predmete na svom sudu?

 

Po logici rigidista iz disciplinske komisije obični član Vijeća bi mogao odgovarati disciplinski kao sudija, zato što je u kapacitetu člana Vijeća bio u zadimljenoj kafani sa spornog snimka.

 

Ovdje su rigidisti sami sebe poništili, jer kažu da Tegeltija ne može odgovarati disciplinski zato što je u zadimljenoj kafani nastupao kao predsjednik Vijeća, a ne kao sudija Osnovnog suda u Banja Luci, ali bi zato ovaj iz Brčkog mogao disciplinski odgovarati zato što u zadimljenoj kafani nastupa kao član Vijeća, a ne kao sudija suda u Brčkom.

 

Hajmo onda primjeniti ovu njihovu logiku na sljedeću situaciju. Šta bi bilo da je na onom spornom snimku bio obični član Vijeća umjesto Tegeltije, npr. sudija izabran iz Brčko distrikta, koji ujedno ima i aktivne predmete na svom sudu?

 

U ovom smislu moram još jednom predstaviti dio obrazloženja rigidista s početka ovog teksta da bi baš postalo jasno koliko su konfuzni: "U vršenju svoje funkcije predsjednik VSTV-a ne postupa u sudskim predmetima u Osnovnom sudu u Banjoj Luci, kao ni u nekom drugom sudu u BiH. Dakle, status funkcionalog postupanja u svojstvu sudije u bilo kojem sudu u BiH je zaleđen, jer je nespojiv sa obavljanjem funkcije predsjednika VSTV-a".

 

Ovdje su natrpali puno velikih riječi ali praznih. Ponavljam da su po članu 9, stav 1 i predsjednik i članovi vijeća u istom suštinskom položaju kao sudije na odsustvu, bez razlike:

 

Član 9(1) Članovi Vijeća imaju pravo na odsustvo sa svoje službene funkcije kako bi obavljali dužnosti u Vijeću.

 

Dakle, i jedni i drugi su dok rade u Vijeću sudije na odsustvu u vremenu dok borave u Vijeću. Kada član Vijeća dođe na cjelodnevni sastanak u Vijeće, on je tog dana sudija na odsustvu.

 

A šta je razlika kod Tegeltije? Pa nema suštinske razlike, Tegeltija je samo član Vijeća koji je 30 dana odsutan sa dužnosti sudije zato što je i predsjednik Vijeća, a obični član Vijeća je odsutan sa dužnosti sudije onoliko dana koliko je bilo sjednica u Vijeću. Po rezonu disciplinske komisije ispada da ako si samo član Vijeća onda NE SMIJEŠ po kafanama vrtiti slučajeve, ali zato ako si predsjednik Vijeća ONDA SMIJEŠ.

 

Tako da je apsolutno nebitna stavka da li Tegeltija ima ili nema aktivne slučajeve na matičnom sudu.

 

Možda je ovo malo teško pratiti, ali toliko su kontradiktorno obrazložili odbacivanje disciplinske tužbe da nije lako sve aspekte njihove gluposti sublimirati.

 

Nema dakle spora da Tegeltija može, mora i treba odgovarati disciplinski kao sudija jer se nedolično ponašao, tako da nema potrebe pobijati njihove druge navode.

 

Ali ću samo radi šale i pošalice obraditi njihovu tezu o privatnom životu Tegeltije kao sudije i kao predsjednika VSTV-a.

 

Rekoše: ''da je Tegeltija imenovan iz reda sudija, ali za vrijeme stalnog radnog angažmana u VSTV-u sve radnje preuzima u svojstvu predsjednika, a ne sudije Osnovnog suda u Banjoj Luci, što uključuje, kako radnje i ponašanje na poslu, tako i u privatnom životu.''

 

DAKLE, ovo je vrh, kao da su u disciplinskoj komisiji sjedili Nele Karajlić, Zenit Đozić i Branko Đurić Đuro i zajebavali se do beskonačnosti. Pa čovječe, Milan Tegeltija je čovjek koji ima jedan privatni život kad je sudija, a drugi kad je predsjednik VSTV-a? U želji da spriječe da se ono muljanje iz kafane predstavi kao muljanje sudije, zapetljaše se pa ispade da je to prihvatljivo muljanje kao predsjednika VSTV-a.

 

 A onda kažu da su na prijedlog Tegeltije upravo odlučivali o 'muljanju predsjednika VSTV-a' na sjednici, nakon što su objavljeni sporni snimak i članci nekih medija, te dali punu podršku predsjedniku VSTV-a i to jednoglasno i nije bio nikakav prijedlog da se on privremeno udalji sa dužnosti.

 

Hahahahaha, evo i mene zaboli glava od njihovih kontradiktornosti iz pasusa u pasus, pa još kažu da su odlučivali a da nije bilo prijedloga da se on privremeno udalji, a odlučivali su na prijedlog Tegeltije, što znači da Tegeltija nije predložio da ga udalje, pa eto oni nisu mogli da ga udalje jer on neće sam da se UDALJI.

 

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/md)

 

 


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i FacebookKomentari - Ukupno 12

NAPOMENA - Portal Depo.ba zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznešena u komentarima nisu stavovi redakcije web portala Depo.ba!
Prikaži još