Strateški dokument

Klub SDP-a se oglasio: Šira javnost mora biti uključena u javnu raspravu o urbanističkom planu Kantona Sarajevo

Front26.02.24, 13:30h

Klub SDP-a se oglasio: Šira javnost mora biti uključena u javnu raspravu o urbanističkom planu Kantona Sarajevo
Na ovaj način se omogućava da i građani učestvuju u raspravi putem zborova građana, okrugli stolova i na druge načine, te da se ulože dodatni napori od strane Vlade KS i Skupštine KS da se animira javnost za učestovanje u pomenutoj javnoj raspravi, navodi se u saopćenju Kantonalnog odbora SDP BiH Sarajevo

 

 

Klub SDP-a je tokom zasjedanja Skupštine Kantona Sarajevo uputio inicijativu da se izmjeni i dopuni predloženi Zaključak o načinu provođenja javne rasprave o utvrđivanju nacrta urbanističkih planova za različite opštine u Kantonu Sarajevo.
 

Klub poslanika SDP-a BiH u SKS predlaže da se u tačci 3 spomenutog zaključka koji glasi „Učesnici u javnoj raspravi su kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave, naučne i stručne ustanove.“, na kraju rečenice doda i tekst; „i javnosti Kantona u cjelini“ kao što je precizirano čl. 141 Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo.


Na ovaj način se omogućava da i građani učestvuju u raspravi putem zborova građana, okrugli stolova i na druge načine, te da se ulože dodatni napori od strane Vlade KS i Skupštine KS da se animira javnost za učestovanje u pomenutoj javnoj raspravi, navodi se u saopćenju Kantonalnog odbora SDP BiH Sarajevo.
 

"Mišljenja smo da je, s obzirom na preporuke Aarhuške konvencije, ali i u duhu generalnog opredjeljenja SDP-a da u procese odlučivanja što više uključuje zainteresovanu stručnu i laičku javnost, te posebno zbog sve manjeg interesa javnosti za participaciju u procesima donošenja odluka od javnog interesa (uzrokovane i nedovoljno aktivnom ulogom javnih institucija u animiranju javnosti za učestvovanje u procesu donošenja odluka od javnog interesa), potrebno na različite načine u javnu raspravu o nacrtima urbanističkih planova u KS, kao strateških dokumenata od ogromnog javnog interesa, uključiti što veći broj građana – a to je moguće samo kroz proaktivni pristup javnih institucija.
 

Samo na ovaj način moguće je postići potrebnu transparentnost i uključenost prilikom donošenja za javnost značajnih odluka poput ovih", poručuju iz sarajevskog SDP-a.

 

(DEPO PORTAL/dg)


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook