Pregovori oko nasljedstva

Kako će države bivše SFRJ podijeliti pokretnu i nepokretnu imovinu, diplomarna predstavništva, dugovanja, penzije...

Front09.12.23, 10:06h

Kako će države bivše SFRJ podijeliti pokretnu i nepokretnu imovinu, diplomarna predstavništva, dugovanja, penzije...
Aneksom A je precizirana raspodjela nepokretne imovine bivše SFRJ ili njenih organa i institucija... Aneksom B uređena je raspodjela diplomatsko konzularne imovine, kod Aneksa C ključna su dugovanja prema Libiji i Češkoj, te podjela sredstava Jugobanke...

 

 

U petak, 8. decembra, u Skoplju je održana sastanak Stalne komisije viših predstavnika država nasljednica bivše SFRJ, na kome je kao šef Pregovaračkog tima za provedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije iz BiH prisustvovao zamjenik ministra financija i trezora Muhamed Hasanović.


Tim povodom Hasanović je rezimirao suštinu održanog sastanka, a njegovu objavu prenosimo u nastavku: 


U Skoplju sam prisustvovao sastanku Stalne komisije viših predstavnika država nasljednica bivše SFRJ kao šef Pregovaračkog tima za provedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije, te predstavljao i zastupao interese Bosne i Hercegovine.


Na sastanku smo diskutovali o provođenju svih aneksa, kao i izazovima koje imamo:


- Aneks A: Pokretna i nepokretna imovina;
- Aneks B: Diplomarna i Konzularna predstavništva;
- Aneks C: Finansijska potraživanja i dugovanja bivše SFRJ;
- Aneks D: Arhivska građa bivše SFRJ;
- Aneks E: Penzije;
- Aneks F: Ostala prava, interesi i obaveze;
- Ankes G: Privatna svojina i stečena prava.


Svi sagovornici na današnjem sastanku su izrazili spremnost za saradnju, ali je bilo i određenih izazova u procesu dogovora. 


Aneksom A je precizirana raspodjela nepokretne imovine bivše SFRJ ili njenih organa i institucija. Primijenjen je princip da nepokretna imovina koja se nalazi na teritoriji države nasljednice pripada toj državi. Aneksom A regulisana je i raspodjela pokretne imovine biše SFRJ, a tu je posebno interesantna pokretna vojna imovina bivše SFRJ. Ovim je regulisano da će se o ovom pitanju voditi razgovori bez odlaganja. Do sada se nije osnovala zajednička radna komisija za Aneks A, jer se nije postigla saglasnost s predstavnicima svih država nasljednica čak ni nakon 20 godina od potpisivanja Sporazuma.


Aneksom B uređena je raspodjela diplomatsko konzularne imovine bivše SFRJ. Po pitanju Aneksa B imamo napredak u pregovorima, ali još uvijek imamo mnogo i izazova. 

 

Kod Aneksa C ključna su dugovanja prema Libiji i Češkoj, te podjela sredstava Jugobanke. Bosna i Hercegovina ima jasan stav gdje je ključno da imamo dostupnu svu dokumentaciju i da budemo transparentni u utvrđivanju dugovanja.


Svi smo se danas složili da je za Aneks D potrebna digitalizacija arhivske građe, kako bi se ubrzao proces razmjene dokumentacija svih država nasljednica bivše SFRJ. 


Kod Aneksa E je postignut dogovor već ranije kada su u pitanju penzije.


Sva prava i koristi iz Aneksa F koji su pripadali bivšoj SFRJ i koja nisu inače obuhvaćena Sporazumom (uključujući patente, zaštitne znakove, autorska prava, honorare, žalbe i dugovanja bivšoj SFRJ) podijelit će se između država nasljednica vodeći računa o omjeru za podjelu potraživanja u Aneksu C Sporazuma.


Privatna svojina i stečena prava koje podrazumjeva Aneks G odnosi se na sve države nasljednice bivše SFRJ, a Bosna i Hercegovina ima najviše otvorenih pitanja sa Hrvatskom. Bosna i Hercegovina štiti interese svakog pjedinca koji je imao vlasništvo nad bilo kojom vrstom imovine do 31.12.1991. godine. Očekujemo da će sve države nasljednice bivše SFRJ omogućiti pristup imovini i doprinijeti bržem potpisivanju Sporazuma.


Nastavak dijaloga i dalje će biti ključan kako bi se postigo prihvatljiv dogovor za sve države nasljednice bivše SFRJ. Kao predstavnik Bosne i Hercegovine glasno i jasno sam zauzeo stav po pitanju svakog Aneksa, kako bi zaštitio interese države Bosne i Hercegovine i svih njenih građanki i građana. Dogovoreno je da će naredni sastanak Stalne komisije viših predstavnika država nasljednica bivše SFRJ biti održan u Ljubljani početkom naredne godine - naveo je Hasanović.

 

(DEPO PORTAL/ad)


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook