Održana sjednica Upravnog odbora

Emir Hadžihafizbegović ostaje direktor Kamernog teatra 55

Kultura08.09.22, 09:42h

Emir Hadžihafizbegović ostaje direktor Kamernog teatra 55
Sjednicu je otvorio Adis Bakrač, predsjednik v.d. Upravnog odbora i utvrdio da sjednici prisustvuju članovi v.d.Upravnog odbora: Aida Mahić, Sabit Sejdinović, Arma Tanović – Branković i Bojan Zec Filipović. Sjednici prisustvuje po službenoj dužnosti Emir Hadžihafizbegović, direktor teatra i Smaragda Šehbajraktarević - Nurboja, stručni savjetnik za pravne poslove

 

 

 

Iz Kamernog teatra 55 javnost su obavijestili da glumac Emir Hadžihafizbegović ostaje direktor ove kulturne institucije.

 

U prilogu su poslali zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Kamernog teatra 55, a koja je održana 2. septembra 2022. 

 
- Sjednicu je otvorio Adis Bakrač, predsjednik v.d. Upravnog odbora i utvrdio da sjednici prisustvuju članovi v.d.Upravnog odbora: Aida Mahić, Sabit Sejdinović, Arma TanovićBranković i Bojan Zec Filipović.
 
 
Sjednici prisustvuje po službenoj dužnosti Emir Hadžihafizbegović, direktor teatra i Smaragda Šehbajraktarević - Nurboja, stručni savjetnik za pravne poslove.
 
 
Adis Bakrač, predsjednik v.d.Upravnog odbora, utvrdio je da su ispunjeni uslovi za rad sjednice, te je stavio  na usvajanje prijedlog dnevnog reda:
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa prve sjednice v.d.Upravnog odbora održane dana 31.08.2022. godine;
 
2. Informacija o radu JU “Kamerni teatar 55” Sarajevo za prvih 6 mjeseci, te informacija o planiranim aktivnostima do kraja 2022. godine s informacijom o izmirenim finansijskim aktivnostima i finansijskim planom do kraja tekuće godine;
 
3. Razno;
 
Predloženi dnevni red  jednoglasno je usvojen.
 
AD-1 - Usvajanje zapisnika sa prve sjednice v.d.Upravnog odbora održane dana 31.08.2022. godine,
 
Na prijedlog predsjednika v.d. Upravnog odbora, nakon što nije bilo primjedbi na zapisnik, jednoglasno je usvojen zapisnik sa prve sjednice v.d. Upravnog odbora, koja je održana dana  31.08.2022. godine.
 
 
AD-2 - Informacija o radu JU “Kamerni teatar 55” Sarajevo za prvih 6 mjeseci, te informacija o planiranim aktivnostima do kraja 2022. godine s informacijom o izmirenim finansijskim aktivnostima i finansijskim planom do kraja tekuće godine;
 
 
Direktor Teatra, Emir Hadžihafizbegović izložio je Informaciju o radu JU “Kamerni teatar 55” Sarajevo za prvih 6 mjeseci, te informaciju o planiranim aktivnostima za sezonu 2022/2023 s informacijom o izmirenim finansijskim aktivnostima i finansijskim planom do kraja tekuće godine, te pismeni otpravak iste dostavio predsjedniku i članovima v.d. Upravnog odbora.
 
 
Direktor je ukazao na tehničku grešku u dostavljenoj informaciji te istu ispravio na način da će se prva predstava igrati “Derviš i Smrt” u režiji Aleša Kurta umjesto navedene predstave “Zmaj od Bosne”. Zatim će se na repertoaru naći djela Krleže, Nušića i drugih, te naveo kako Teatar preferira domaće tekstove, autore što rezultira odličnim predstavama, odličnom posječenošću istih. 
 
 
Na pitanje predsjednika v.d. Upravnog odbora, Adisa Bakrača, koliki je optimalan broj premijera koje se u sezoni mogu realizovati, direktor Teatra, Emir Hadžihafizbegović odgovorio je da je optimalno uraditi tri premijere: 'U Teatru smo radili i po pet premijera u sezoni, ali sve zavisi od predstave i planiranog budžeta za istu, primjer nam je predstava Schindlerov lift, čiji budžet je bio znato veći od ostalih, ali mi u Teatru preferiramo kvalitet nad kvantitetom i bitno nam je da to prepoznaju i naši posjetitelji.'
 
 
O aktivnostima planiranim za septembar, direktor je najavio početak rada na predstavi “Derviš i Smrt” po romanu Meše Selimovića, a u režiji Aleša Kurta, te su tu i redovne aktivnosti oko festivala “Dani Jurislava Korenića”, Regionalnog teatarskog festivala RUTA Grupa Triglav. Planirana je i koprodukcija sa Teatrom u Splitu.
 
 
Kada je riječ o finansijskim aktivnostima, direktor Teatara istakao je kako finansijsko poslovanje nadgleda Nadzorni odbor Teatra, te da do danas nisu imali primjedbi na isto. U narednim mjesecima planiramo ostvariti i cca 30.000,00 KM vlastitih prihoda što će se činiti dovoljnim za realizaciju planiranih aktivnosti.
 
 
Predsejdnik v.d. Upravnog odbora, Adis Bakrač, primio je informaciju te pozvao prisutne da iznesu svoj komentar.
 
 
Član v.d.Upravnog odbora, Arma Tanović – Branković, pohvalila je prijedlog repertoara za sezonu 2022/23 kao dobar i kvalitetan, te istakla kako joj je drago što se rade klasici, kako domaći tako i regionalni/internacionalni.
 
 
Razmatrajući izneseno v.d. Upravni odbor jednoglasno je usvojio Informaciju o radu JU “Kamerni teatar 55” Sarajevo za prvih 6 mjeseci, te informaciju o planiranim aktivnostima za sezonu 2022/2023 s informacijom o izmirenim finansijskim aktivnostima i finansijskim planom do kraja tekuće godine.
 
 
AD-3 - Razno
 
 
Direktora Teatra, Emir Hadžihafizbegović, predlaže da se, pod tačkom razno, razmotre slijedeće stavke:
 
- Davanje saglasnosti na službeni put direktora i isplatu dnevnica:
 
- Davanje saglasnosti za korištenje sredstava preko iznosa do kojeg je ovlašten direktor Teatra,
 
- Upoznavanje v.d.Upravnog odbora s tekućom problematikom Teatra;
 
 
V.d. Upravni odbor je jednoglasno usvojio predloženu dopunu dnevnog reda.
 
 
Davanje saglasnosti na službeni put direktora i isplatu dnevnica:
 
 
Direktor teatra, Emir Hadžihafizbegović, upoznao je v.d.Upravni odbor da će u periodu od 07.09. do 12.09.2022. godine biti na službenom putovanju u Zagrebu (R Hrvatska)
radi odabira predstava za festival “Dani Jurislava Korenića”;
 
 
V.d.Upravni odbor je jednoglasno donio:
 
 
- Odluku da se Hadžihafizbegović Emiru, direktoru Javne ustanove "Kamerni teatar 55" odobrava službeno putovanje u Zagreb (R Hrvatska) u periodu od 07.09. do 12.09.2022. godine, kao i isplata akontacije za troškove službenog putovanja u iznosu od  660,00 KM.
 
 
Davanje saglasnosti za korištenje sredstava preko iznosa do kojeg je ovlašten direktor Teatra;
 
 
Emir Hadžihafizbegović, upoznao je v.d.Upravni odbor s planiranim aktivnostima na realizaciji predstave „Derviš i Smrt“ , te istakao kako je neophodno dati saglasnost na ugovor o autorskom djelu sa rediteljem Alešom Kurtom, obzirom da isti iznosi 7,000,00 KM. Iznos naveden u ugovoru je iznos koji reditelji dobijaju kada sarađuju sa teatrom.
 
 
V.d. Upravni odbor je jednoglasno donio:
 
 
- Odluku daje se saglasnost na Ugovor o autorskom djelu sa Alešom Kurtom u svrhu režiranja djela “Derviš i Smrt” po romanu Meše Selimovića;
 
 
Upoznavanje v.d. Upravnog odbora s tekućom problematikom Teatra;
 
 
Emir Hadžihafizbegović naprijed je upoznao v.d.Upravni odbor s planom rada Teatra i aktivnostima na realizaciji istog, pri čemu se posebno osvrnuo na problem nedostatka stručnog kadra i pounjavanja sistematizovanih radnih mjesta, shodno čemu je i predložio ovu tačku dnevnog reda.
 
 
Direktor Teatra smatra kako v.d.Upravni odbor treba biti upoznat da Teatar upošljava 11 Ugovora o djelu sa licima koja rade širok spektar poslova a za koje Teatar, i pored predviđene sistematizacije, nema saglasnosti za zapošljavanje, obzirom da je na snazi moratorij na zapošljavanje u Kantonu Sarajevo. Predmetni ugovori o djelu Teatar, na godišnjem nivou, koštaju cca 80.000,00 KM. Radi se o značajnim sredstvima koja teatar isplaćuje za angažman lica koja su mu neophodna u pripremi i realizaciji predstava, a koja sredstva su mu, također, potrebna radi pokrića troškova pripreme i realizacije programa kao i tekućih pitanja. 
 
 
Pored navedenih Ugovora o djelu, Direktor je istakao i činjenicu da Teatar već duže vrijeme nije u mogućnosti zaposliti, konkretno, glumce, kurira/dobavljača, blagajnika iz naprijed navedenih razloga. Navedena lica već duži niz godina zapošljavaju se po osnovu Ugovora na određeno vrijeme, glumci su aktivno angažovani na više predstava. Teatar na rad zaposlenih nema primjedbi, sredstva za njihovo zapošjavanje su već obezbjeđena u budžetu teatra, te se osnosom resornog ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo prema navedenom problemu samo stvaraju dodatni troškovi na strani reatra u vidu troškova raspisivanja konkursa koji godišnje iznose i do 6.000,00 KM.
 
 
Shodno iznesenom, v.d.Upravni odbor je jednoglasno donio:
 
 
- Zaključak  da se v.d.Upravni odbor, kao organ upravljanja Teatra, obrati Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo sa zahtjevom davanja saglasnosti JU “Kamerni teatar 55” Sarajevo za zapošljavanje neophodnog kadra;
 
 
- Zaključak da se v.d.Upravni odbor obrati Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo sa zahtjevom da se budžet JU “Kamerni teatar 55” Sarajevo uveća za iznos od 80.000,00 KM - navodi se u zapisniku sa sjednice.
 
 
(DEPO PORTAL/md)
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i FacebookKomentari - Ukupno 29

NAPOMENA - Portal Depo.ba zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznešena u komentarima nisu stavovi redakcije web portala Depo.ba!
Prikaži još