Istaknuti matematičar, naučnik i pedagog

U Sarajevu preminuo akademik Fikret Vajzović, dugogodišnji profesor na PMF-u

Hronika03.11.17, 15:06h

U Sarajevu preminuo akademik Fikret Vajzović, dugogodišnji profesor na PMF-u
Datum i vrijeme komemoracije i sahrane akademika Vajzovića bit će naknadno objavljeni

 

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava bosanskohercegovačku javnost da je 3. novembra 2017. godine u Sarajevu preminuo istaknuti matematičar, naučnik i pedagog, redovni član ANUBiH akademik Fikret Vajzović (1928–2017).

 

Akademik Vajzović rođen je 1928. godine u Konjicu. Filozofski fakultet (grupa Matematika) završio je 1959. godine u Sarajevu. Stepen magistra matematičkih nauka stekao je 1965. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je iste godine odbranio i doktorsku disertaciju. Odmah poslije diplomiranja, 1959. godine, izabran je za asistenta na Odsjeku za matematiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu, odnosno Prirodno-matematičkog fakulteta (od 1960. godine). Od tada, pa do odlaska u penziju (s izuzetkom perioda 1976–1979, kada je kao profesor radio na Mašinskom fakultetu u Mostaru), akademik Fikret Vajzović je angažovan na Prirodnomatematičkom fakultetu u Sarajevu. U zvanje docenta je izabran 1965. godine, vanredni profesor postaje 1972. godine, a redovni profesor 1976. godine.

 

Godine 1979. dobio je nagradu “Veselin Masleša”, a 1987. godine Dvadesetsedmojulsku nagradu BiH za nauku.

 

Akademik Vajzović za dopisnog člana ANUBiH izabran je 1991., a za redovnog 1995. godine. Bio je član Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka ANUBiH.

 

Datum i vrijeme komemoracije i sahrane akademika Vajzovića bit će naknadno objavljeni.

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/md)

 

 


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook